آموزش Reading آزمون PTE

 

آموزش PTE Reading

 

بخش سوم آزمون PTE با تست مهارت Reading متقاضی شروع می شود. توجه داشته باشید که Reading آزمون PTE از آزمون آیلتس IELTS بسیار دشوار تر است. شما برای پاسخ دهی به سوالات این بخش تنها 40-32 دقیقه فرصت دارید که مدیریت زمان آن توسط شما انجام خواهد شد. Pearson برای تعیین سطح مهارت Reading شما 5 مدل سوال را با عناوین ذیل طراحی کرده است که در ادامه به تشریح و تمرین آنها خواهیم پرداخت.

 

Multiple-Choice, Choose Single Answer

Multiple-Choice, Choose Multiple Answer

Re-Order Paragraph

Reading Fill In The Blanks

Reading And Writing Fill In The Blanks

 

سوال نوع Multiple-Choice, Choose Single Answer

یک متن نسبتا کوتاه در اختیار شما قرار می گیرد. شما باید ابتدا متن را مطالعه کرده و سپس سوال مربوط به متن را بخوانید آنگاه از بین جواب های موجود تنها یکی را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که برای انتخاب جواب صحیح روش های مختلفی وجود دارد که شما حتما باید با آنها آشنا باشید. شما در روز آزمون PTE  باید به 3-2 نمونه از این سوال پاسخ دهید. برای کسب نمره +65 یا +79 حتما همین امروز برای آموزش PTE ثبت نام کنید.

 

(لطفا قبل از مشاهده فیلتر شکن را اجرا کنید)

مشاهده آموزش تصویری آزمون PTE – بخش Reading – سوال Multiple-Choice, Choose Single Answer

 

 

سوال نوع Multiple-Choice, Choose Multiple Answer

یک متن نسبتا کوتاه در اختیار شما قرار می گیرد. شما باید ابتدا متن را مطالعه کرده و سپس سوال مربوط به متن را بخوانید آنگاه از بین جواب های موجود چند پاسخ صحیح را انتخاب کنید. نکته بسیار مهم اینکه این سوال دارای نمره منفی می باشد یعنی اگر یک جواب صحیح را انتخاب کرده باشید اما جواب بعدی اشتباه باشد آنگاه نمره شما برابر صفر خواهد بود. توجه داشته باشید که برای انتخاب جواب های صحیح روش های مختلفی وجود دارد که شما حتما باید با آنها آشنا باشید. شما در روز آزمون PTE  باید به 3-2 نمونه از این سوال پاسخ دهید.  برای کسب نمره +65 یا +79 حتما همین امروز برای آموزش PTE ثبت نام کنید.

 

(لطفا قبل از مشاهده فیلتر شکن را اجرا کنید)

مشاهده آموزش تصویری آزمون PTE – بخش Reading – سوال Multiple-Choice, Choose Multiple Answer

 

 

 

سوال نوع Re-Order Paragraph

برای درک بهتراین سوال فرض کنید که یک متن دارای چندین پاراگراف را تغییر داده باشند به صورتی که ترتیب پاراگراف ها در متن جا به جا شده باشد. وظیفه شما این است که متن را به حالت اول بازگردانید یعنی پاراگراف ها را به ترتیب پشت سر هم بچینید. شما در روز آزمون PTE باید به 3-2 نمونه از این سوالات پاسخ دهید. برای کسب نمره +65 یا +79 حتما همین امروز برای آموزش PTE ثبت نام کنید.

 

(لطفا قبل از مشاهده فیلتر شکن را اجرا کنید)

مشاهده آموزش تصویری آزمون PTE – بخش Reading – سوال Re-Order Paragraph

 

 

 

سوال نوع Reading Fill In The Blanks

یک متن دارای یک یا دو پاراگراف در اختیار شما قرار می گیرد. تعدادی جای خالی در متن مشخص شده است. شما باید با استفاده از لغات موجود در پایین صفحه جای خالی ها را پر کنید. تعداد کلمات موجود بیشتر از جای خالی ها می باشد. توجه داشته باشید که برای قرار دادن کلمه در جای خود باید آن را درگ Drag و سپس Drop کنید. شما در روز آزمون PTE باید به 5-4 نمونه از این سوالات پاسخ دهید. برای کسب نمره +65 یا +79 حتما همین امروز برای آموزش PTE ثبت نام کنید.

(لطفا قبل از مشاهده فیلتر شکن را اجرا کنید)

مشاهده آموزش تصویری آزمون PTE – بخش Reading – سوال Reading Fill In The Blanks

 

 

 

سوال نوع Reading And Writing Fill In The Blanks

یک متن دارای یک یا چند  پاراگراف در اختیار شما قرار می گیرد. تعدادی جای خالی در متن مشخص شده است. در هر جای خالی یک منوی باز شونده Drop Down Menu وجود دارد که تعدادی کلمات بعضا مترادف یا متضاد را به شما نشان می دهد. وظیفه شما این است که با توجه به متن، لغت صحیح را برای جای خالی انتخاب کنید. شما در روز آزمون PTE باید به 6-5 نمونه از این سوالات پاسخ دهید. برای کسب نمره +65 یا +79 حتما همین امروز برای آموزش PTE ثبت نام کنید.

 

(لطفا قبل از مشاهده فیلتر شکن را اجرا کنید)

مشاهده آموزش تصویری آزمون PTE – بخش Reading – سوال Reading And Writing Fill In The Blanks