آموزش Speaking  آزمون PTE

آموزش PTE Speaking

بخش اول آزمون PTE با تست مهارت Speaking  متقاضی شروع  می شود. Pearson برای تعیین سطح مهارت Speaking  شما 5 مدل سوال را با عناوین ذیل طراحی کرده است که در ادامه به تشریح و تمرین آنها خواهیم پرداخت.

 

Read Aloud

Repeat Sentence

Describe Image

Re-Tell Lecture

Answer Short Question

سوال نوع Read Aloud

سوالات بخش Speaking  با نوع Read Aloud  شروع می شود. در این بخش فرد متقاضی ابتدا 40-30 ثانیه فرصت دارد تا خود را برای خواندن یک متن دو الی سه سطری آماده کند. سپس پس از شنیدن صدای بوق باید متن مورد نظر را با صدا بلند در میکروفون بخواند. در هر امتحان بین 5-6 متن در اختیارشما برای خواندن قرار خواهد گرفت. برای کسب نمره +65 یا +79 حتما همین امروز برای آموزش PTE ثبت نام کنید.

(لطفا قبل از مشاهده فیلتر شکن را اجرا کنید)

مشاهده آموزش تصویری آزمون PTE – بخش Speaking – سوال Read Aloud

 

 

سوال  نوع Repeat Sentence

سوالات نوع Repeat Sentence همانگونه که ازنامشان پیداست مربوط به تکرار جمله شنیده شده می باشد. یا به عبارت دیگر متقاضی پس از شنیدن یک جمله به زبان انگلیسی بلافاصله باید آن را تکرار کند. شما هر چقدر در تکرار جمله شنیده شده دقت و صحت بیشتری داشته باشید، نمره بیشتری خواهید گرفت. در روز امتحان شما باید بین 12-10 سوال از این نوع را تکرار کنید. توجه داشته باشید که آزمون PTE دو ستون اصلی دارد که یکی از آنها همین سوالات Repeat Sentence میباشد و دیگری سوالات Write From Dictation در بخش Listening اگر مایل به کسب نمره بالا در آزمون PTE می باشید حتما روی 2 مدل سوال مذکور سرمایه گذاری کنید. برای کسب نمره +65 یا +79 حتما همین امروز برای آموزش PTE ثبت نام کنید.

(لطفا قبل از مشاهده فیلتر شکن را اجرا کنید)

مشاهده آموزش تصویری آزمون PTE – بخش Speaking – سوال Repeat Sentence

 

سوال نوع Describe Image

در این مدل از سوالات فرد متقاضی 25 ثانیه فرصت دارد تا خود را برای تشریح جزئیات یک تصویر به نمایش درآمده در صفحه مانیتور آماده نماید. پس از شنیدن صدای بوق باید درمدت 40 ثانیه به تشریح جزئیات با صدای رسا بپردازد. تصاویر نمایش داده شده می توانند شامل انواع نمودارهای آماری، جداول اطلاعاتی، مراحل یک فرآیند و حتی تصاویرعمومی مانند عکس از شهر ها، ستارگان، پرندگان و غیره باشد. شما باید به 7-6 مدل از این سولات در روز امتحان پاسخ دهید. برای کسب نمره +65 یا +79 حتما همین امروز برای آموزش PTE ثبت نام کنید.

(لطفا قبل از مشاهده فیلتر شکن را اجرا کنید)

مشاهده آموزش تصویری آزمون PTE – بخش Speaking – سوال Describe Image

 

 

سوال نوع Re-Tell Lecture

شما ابتدا یک Lecture یا سخنرانی را برای مدت حدود 1 الی 2 دقیقه خواهید شنید و سپس 10 ثانیه فرصت دارید تا خود را آماده کنید. در نهایت باید خلاصه Lecture پخش شده را به زبان خودتان در مدت 40 ثانیه عنوان کنید. توصیه عمومی این است که فرض کنید می خواهید جلسه آموزش کلاس درس را برای دوستتان خلاصه تعریف کنید. شما در روز امتحان باید به 3 الی 4 مورد از این گونه سولات پاسخ دهید. برای کسب نمره +65 یا +79 حتما همین امروز برای آموزش PTE ثبت نام کنید.

 

(لطفا قبل از مشاهده فیلتر شکن را اجرا کنید)

مشاهده آموزش تصویری آزمون PTE – بخش Speaking – سوال Re-Tell Lecture

 

 

سوال نوع Answer Short Question

در این مدل از سوالات شما باید پاسخ یک سوال را بلافاصله پس از شنیدن بدهید. پاسخ ها عموما یک کلمه ای هستند و پاسخ باید بلافاصله پس از اتمام سوال توسط فرد متقاضی در میکروفون گفته شود. شما در روز امتحان باید بین 12-10 نوع از این سوالات را پاسخگو باشید. برای کسب نمره +65 یا +79 حتما همین امروز برای آموزش PTE ثبت نام کنید.

(لطفا قبل از مشاهده فیلتر شکن را اجرا کنید)

مشاهده آموزش تصویری آزمون PTE – بخش Speaking – سوال Answer Short Question