آيلتس IELTS یا آزمون Synonyms

يكي از كليدي ترين نكات براي کسب نمره دلخواه در آزمون آيلتس IELTS  اين است كه با ساختار اين آزمون بيشتر آشنا شويم. شما دوست عزيز بايد بدانيد كه يكي از اهداف آزمون آيلتس IELTS ارزيابي سطح دانش زبان انگلیسی شما در درك لغات مترادف يا هم معني مي باشد. به عبارت ديگر آزمون آيلتس IELTS را ميتوان آزمون Synonym ناميد.

بله درست متوجه شدید. سنجش میزان اطلاعات شما در درک لغات مترادف زبان انگليسي.

شايد با خود بگوييد كه من تاكنون چنين موضوعي را نشنيده ام و آيا اين موضوع صحت دارد يا خير؟

 دوست عزيز دانستن این نکته بسیار حائز اهمیت است که بدانيد قرار است براساس چه معيارهايي در آزمون آيلتس IELTS ارزيابي شويد و با آگاهی بتوانيد اطلاعات موردنظر را در اختيار Examiner قرار دهيد.
در ادامه سعي ميكنيم شما عزيزان را با نحوه ارزيابي سطح دانش Synonym در هريك از بخش هاي آزمون آيلتس يعني Writing, Reading, Listening و Speaking  آشنا كنيم و در نهايت راهكاري براي دستيابي به سطح بالاي دانش Synonym  را در اختيار شما قراردهيم.

بخش Writing

در بخش writing آيلتس متن نوشته شده توسط يك داوطلب با ٤ معيار اصلي مورد ارزيابي قرار ميگيرد. اين معيارها عبارتند از :

اما سطح تسلط ما به Synonym  چگونه در رايتينگ آيلتس IELTS ارزيابي مي شود؟

فرض كنيد موضوع سوال Task 2 شما در ارتباط با عناصر تأثيرگذار در بي ميلي نوجوانان يا جوانان به يادگيري مفاهيم عملي باشد و شما بايد در ارتباط با اين موضوع يك مقاله بنويسيد. طبيعتاً اولين كلمه اي كه در مورد نوجوانان به ذهن شما ميرسد كلمه Teenager خواهد بود. حال ميخواهيم در متن مقاله به اين گونه افراد منظورم نوجوانان يا جوانان است اشاره كنيم و مطالبي در ارتباط با آنها بنويسيم. اگر در تمامي جملات از كلمه Teenager  استفاده كنيم هر گز نمره ٦ يا ٧ دريافت نخواهيم كرد. علت اين است كه شما بايد به Examiner قدرت استفاده از مترادفها و يا synonyms  را نشان دهيد. لذا حتماً به شما دوست عزيز پيشنهاد ميكنم كه اگر قصد گرفتن نمره بالا در آزمون آيلتس IELTS را داريد از كلمات مترادف يا synonyms استفاده كنيد. برگرديم به مثال خودمان، بهتر است به جاي كلمه Teenager در سطرهاي مقاله از كلماتي مانند Youngsters ، Adolescent و يا Juveniles استفاده كنيد تا هم به examiner  نشان دهيد كه تسلط كافي روي synonyms را داريد و هم اينكه بتوانيد نمره دلخواه را كسب كنيد.

بخش     Reading

در بخش Reading آيلتس IELTS كه از سه Sections تشكيل شده شما بايد در مدت زمان ٦٠ دقيقه سه یا چند متن انگليسي را مطالعه كرده و به ٤٠ سوال كه هريك ارزش نمره اي يكساني دارند پاسخ دهيد.

شايد بتوان گفت كه بخش Reading يكي از دشوارترين قسمت های سنجش در آيلتس IELTS مي باشد زيرا شما براي پاسخ دادن به هر سوال فقط ١/٥ دقيقه فرصت داريد و اين موضوع بسيار دشوار بوده و مستلزم كسب مهارت هاي لازم مي باشد.

اما سطح تسلط ما به Synonyms  چگونه در Reading آيلتس IELTS ارزيابي مي شود؟

تسلط و دانش Synonym شما بیشتر از هر بخشی در قسمت Reading مورد سنجش قزار می گیرد. زيرا لغات بكاربرده شده در سوالات اين بخش به ندرت بصورت يكسان در متن ديده ميشود و اكثراً مترادف آن در متن موجود است. به عنوان مثال فرض كنيد كه سوالي از نوع True, False, Not Given با موضوع زير در اختيار شما قرار گرفته است.
The employees have no time for relaxation.
و شما قرار است صحت اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيد. در اينجا نمي خواهیم به جزئيات بررسي نمونه سوالات   True, False, Not Given بپردازيم بلكه فقط مي خواهيم در مورد  Synonym ها بيشتر بدانيم.  اگر فرض كنيم كه متن ذكر شده به صورت زير بيان شود:
The workers of the company have no time to chill out.
 همانطور كه مشاهده كنيد اگر سوال را با متن مقايسه كنيد، متوجه خواهيد شد كه لغات مشابه بسياركمي وجود دارد. در اينجا فقط لغت time مشابه است و الباقي لغات تغيير كرده است. به جاي كلمه Employees كلمات workers of the company  و به جاي كلمه relaxation كلمه chill out قرار گرفته است. كلمات مترادف اولي يعني workers of the company بسيار راحت قابل تشخيص است زيرا بگونه اي ميتوان گفت Employees را توضيح داده است، اما اگر شما ندانيد كه Relaxation و Chill out با يكديگر مترادف هستند هرگز نخواهيد توانست پاسخ سوال را بدرستي بدهيد. در اينجا پاسخ سوال ما True ميباشد زيرا كارمندان فرصتي براي استراحت ندارند.

بخش Listening

در بخش Listening آيلتس IELTS شما بايد در مدت زمان حدود ٣٠ دقيقه به تعداد ٤٠ سوال كه برمبناي يك فايل صوتي طراحي شده اند پاسخ دهيد. براي جوابگويي به سوالات اين بخش براي كسب نمره دلخواه شما بايد بتوانيد همزمان خوب بشنويد، خوب بخوانيد و خوب بنويسيد. يعني از سه مهارت زبان انگليسي همزمان استفاده كنيد. شما ميتوانيد با كسب تكنيك هاي لازم براحتي نمره دلخواه خود را در اين بخش از آزمون كسب كنيد اما سطح تسلط ما به Synonyms چگونه در Listening آيلتس IELTS ارزيابي ميشود؟
بسياري از متخصصين آيلتس و همچنين خود British Council در ويدئوهاي آموزشي به نقش بسيار مهم Synonyms در listening اشاره كرده اند. به عنوان مثال فرض ميكنيم كه سوال زير در بخش listening مطرح شود:
What is the main social cause of crime and delinquency?
A) Truancy
B) Joblessness
C) Poverty
حال در نظر ميگيريم كه گوينده در حال بحث و تبادل نظر در ارتباط با اين موضوع مي باشد و مسئله اصلي را كه عامل جنايت و تخلف اجتماعي ميشود را بي كاري عنوان كرده باشد. يعني Unemployment. در اينجا چنانچه داوطلب عامل اصلي را بدرستي تشخيص نداده باشد هرگز نخواهد توانست آن را بين سه گزينه موجود پيدا كند مگر اينكه بداند Unemployment و Joblessness هر دو مترادف يا Synonym مي باشند.

بخش Speaking :

در بخش Speaking آيلتس IELTS شما بايد بصورت رودررو با Examiner گفتگو كنيد. اين مصاحبه از سه Part تشكيل شده است كه در هر Part يكسري سوال از شما پرسيده خواهد شد و شما بايد به انها پاسخ دهيد. در Part دوم اين مصاحبه يك Q كارت در اختيار شما قرار ميگيرد كه شما بايد حدود ٢ دقيقه در ارتباط با آن صحبت كنيد. شما ميتوانيد با كسب مهارتهاي لازم به راحتي نمره ٧ را در اين بخش از آزمون كسب كنيد.
اما سطح تسلط به Synonyms چگونه در Speaking ارزيابي ميشود؟
فرض كنيد كه Examiner از شما در ارتباط با مشكلات ساكنين شهرهاي بزرگ سوال كند و از شما بخواهد كه راه حل ارائه كنيد. اولين گزينه اي كه در ارتباط با ساكنين به ذهن ما ميرسد كلمه Residents است كه ميتوانيد در پاسخ از آن استفاده كنيد. ولي اگر بخواهيد مجدداً به اين گونه افراد اشاره كنيد و مشكلات ايشان رابيان كنيد تنها زماني نمره دلخواه و مدنظر را دريافت خواهيد كرد كه در جملات بعدي از Synonyms كلمه ساكنان استفاده كنيد. به عنوان مثال ميتوانيد از كلمات Inhabitants  و يا  City dwellers  استفاده كنيد.
همانگونه كه مشاهده كرديد ميتوانيم بگوييم كه يكي از عوامل اصلي كه در آزمون آيلتس IELTS مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرد سطح مهارت و تسلط شما بر Synonyms يا مترادف ها است.
از اين رو بسيار مهم است كه اگر شما دوست عزيز به دنبال كسب نمرات بالا در آزمون آيلتس IELTS هستيد تا بتوانيد روياهايتان را محقق سازيد و  آينده اي روشن و زيبا براي خود بسازيد بايد از ابتدا با يك برنامه صحيح، يادگيري Synonyms را در دستور كار خود قرار دهيد. دفترچه یادداشتی تهیه کنید و سعی کنید برای هر لغتی که یاد میگیرید مترادف آن را از همان ابتدا یادداشت کنید، یاد گرفتن حداقل دو مترادف برای هر لغت جهت کسب نمره بالا الزامی است. و درپایان حتما مد نظر داشته باشید که بعضی وقت ها از مترادف استفاده نمی شود بلکه کلمه مورد نظر را با زبانی دیگر تفسیر می کنند.